Zaandam

Home
Z'dam Activiteiten

   


Welkom op de pagina van de postactieven van de Belastingdienst Zaandam

Contactpersoon: André de Vries

Aantal deelnemers: ± 100

 

Even voorstellen…….: Leo Brouwer

Tweede contactpersoon Zaandam

Na 48 jaar gewerkt te hebben bij de Belastingdienst heb ik deze dienst eind september 2016 verlaten. Sinds oktober 2016 ben ik lid van de Postactievenregio Zaandam. En binnen die club hoop ik nog een reeks van jaren bezig te zijn.

Mijn jaren bij de Belastingdienst……..

Ik ben begonnen op 5 augustus 1968 bij de Inspectie der Omzetbelasting in Amsterdam. Na voltooiing van de toen gebruikelijke opleidingen voor adjunct-commies-titulair en adjunct-commies, ben ik enige jaren daarna opgegaan voor het loopbaanonderzoek voor commies.

Men zag toen in mij een ‘leidende figuur’ en aldus werd ik in mei 1979 geplaatst op de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (I&A) in Amsterdam als chef Algemene Zaken.

Zo’n zes jaar later – in september 1985 – kwam ik in de opleiding Controle IB/OB/LB en werd na nog twee jaar geplaatst op de Inspectie der Directe Belastingen in Purmerend. In de gemeente waar ik destijds woonde en nu nog steeds woon.
Ik denk in 1990 ging kantoor Purmerend (Ondernemingen) op in BPO Zaandam. Daar heb ik de langste loopbaantijd gediend. Achttien jaar volledig werkzaam in de controle en vanaf april 2008 in het ‘TTO’ (Team Toezicht Omzetbelasting). In dat team deed ik ook nog (kleine) controles, maar was meer bezig met toezicht ‘van-achter-het-bureau’.

In augustus 2009 verhuisde ik naar Kantoor Hoorn. Ook daar binnen het (nieuw samengesteld) TTO. Net als in Zaandam werkten wij voor de gehele regio Holland-Noord. In de loop van de volgende jaren veranderde de naam van het team in ‘ITO’ (Intensief Toezicht Omzetbelasting). De werkzaamheden veranderden niet. Alleen de samenstelling van het team veranderde van tijd tot tijd.

Tekstvak: foto: ANP

 

Medio 2015 volgde de uitstroom naar de verscheidene ‘Aandachtsgebieden. Zelf ging ik naar het ‘’ Aandachtsgebied Handel en Transport’. De belastingkantoren Zaandam en Alkmaar sloten achtereenvolgens hun deuren. Kantoor Hoorn bleef en is nog steeds geopend, ondanks meerdere aanvallen in de loop der tijden. Maar het was wel te klein om ook de collega’s uit Zaandam en Alkmaar binnen haar muren op te nemen. In januari 2015, na de gedenkwaardige voorstelling van ons hogere management in theater Het Park in Hoorn, werd aan de werkers gevraagd wie er belangstelling had om zijn of haar werkzaamheden vanuit Kantoor Amsterdam (De Knip) te verrichten. Niet voor de eenheid Amsterdam, maar onder de naam ‘Hoorn-Zuid’.
Voor mij was de keus niet moeilijk en de cirkel kwam rond: begonnen in Amsterdam en geëindigd in Amsterdam.
Nu dan bij de Postactieven, regio Hoorn/Zaandam. Ik hoop daar van waarde te kunnen zijn en als ‘regiolid’ deze regio te vertegenwoordigen in de vergaderingen van de Stichting Postactievengroep Belastingdienst Noord-Holland.

 

Leo Brouwer n

 

 

Home ] Z'dam Activiteiten ]