Servicebureau PA

Home

 


Servicebureau PA

Binnen de Belastingdienst vond in 2002/2003 een grootscheepse reorganisatie plaats.
Veel groepen/verenigingen van postactieven deden tot die tijd voor administratieve en/of financiŽle ondersteuning een beroep op de dienst binnen hun regio. Door het wegvallen van die aanspreekpunten is door de Directeur Generaal besloten een landelijk servicepunt in te richten, genaamd Servicebureau Postactieven. Op het Servicebureau in Apeldoorn zijn momenteel twee medewerksters werkzaam, te weten Attie Otten en Rose Esmeijer. Bij dit bureau zijn nu (2015) 33 verenigingen/groepen aangemeld.

Doel van het Servicebureau
Het leggen en onderhouden van contacten tussen de Belastingdienst, de Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB) en haar postactieven. Het Servicebureau tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
-- het in samenwerking met de Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB) organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
-- het onderhouden van contacten met de regionale contactpersonen van verenigingen/groepen;
-- het bijhouden van de ledenlijsten postactieven van alle verenigingen/groepen;
-- het op verzoek verzorgen van mailings voor de verenigingen/groepen.

Samenwerking met andere verenigingen
Met de Federatie Personeelsverenigingen FinanciŽn (FPF) en de Personeelsvereniging voor Computergebruikers FinancŽn (PvCF) wordt samengewerkt voor het organiseren van landelijke activiteiten.

Nieuwsbrieven
Het Servicebureau verzorgt op gezette tijden een nieuwsbrief voor de postactieven: Postactief Nieuws.

Het servicebureau is bereikbaar op het volgende e-mailadres: postactieven@hotmail.com

Home ]