Oproepen en Mededelingen

Home


SOUND TOLL REGISTERS ONLINE

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief op schepen die de Sont, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee, passeerden.

De registers zijn, met enkele hiaten, bewaard vanaf 1497. Van elke doorvaart werden er gegevens genoteerd. Een groot deel van alle schepen die door de Sont voeren, kwam uit Nederland, waaronder veel uit Friesland.
Het belang van de tolregisters is groot; ze vormen een uiterst belangrijke bron voor de economische geschiedenis van geheel Europa. Daarom ook staan ze op de lijst van Unesco, “Memory of the World Registers”.

De registers bevatten gegevens over 1,5 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:

  • de datum;
  • de naam van de schipper;
  • de woonplaats van de schipper;
  • de haven van vertrek;
  • de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660);
  • de samenstelling van de lading;
  • de tol.

De STR zijn een belangrijk bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij.
Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het goederentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.

Sound Toll Registers Online, het online beschikbaar maken van deze registers is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden.

 Gevraagd: Vrijwilligers die willen helpen in het Sonttolproject STRO, Sound Toll Registers Online, met het invoeren en digitaliseren van de gegevens uit de Sonttolregisters.

 Site STRO en projectleider:

Website: http://www.soundtoll.nl/

Projectleider: Jan Willem Veluwenkamp ( j.w.veluwenkamp@rug.nl )

Lees ook deze PDF.


Polen-reis mei 2013 - een verslag in dichtvorm

Polen’tripper’ Riny Junge maakte op de terugreis in de bus haar eigen reisverslag en nog wel ‘op rijm’!

Verluchtigd met wat foto’s kunt u HIER het resultaat lezen en downloaden. Zéér aanbevolen !

Actuele ‘last-minute’-informatie

Bent (of blijft) u geïnteresseerd in persoonlijke ‘last-minute’ mededelingen over bepaalde activiteiten uit deze rubriek en wilt u die per e-mail (blijven) ontvangen?
Dan is het belangrijk dat uw actuele e-mailadres bij de redactie van de website bekend is.
Stuur voor aanmelding of wijziging een e-mail aan redacteur
Bram Otte.

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Schoolvakanties 2016 KLIK HIER

 

Landelijk bestuurslid en contactpersoon bij CPB

In 2016 is André Piket (lid van Haarlem en Voorzitter van de Stichting Postactievengroep Belastingdienst Noord-Holland)

opgevolgd door Chris Lelieveld (voorzitter Amsterdam) als lid van het landelijk bestuur van de postactieven:  de Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB).

 

Landelijk bestuurslid en contactpersoon bij CPB

Sinds 2008 is Bob van Houten (lid van Amsterdam) toegetreden tot het landelijk bestuur van de postactieven: Commssie Postactieven Belastingdienst (CPB). Hij vervult in het CPB-bestuur de taak van 2e secretaris en redactielid.
Bob is op 1 september 1959 in dienst getreden van de Belastingdienst en op 1 april 2000 met FPU gegaan.
Na het loopbaanonderzoek in 1969 (dubbelkandidaat controleur/commies) is hij op 1 januari 1970 aangesteld als leidinggevende in Haarlemmermeer (standplaats Amstelveen). Na korte tijd is hij vervolgens op verzoek van het voormalig hoofd van dienst weer teruggegaan naar Amsterdam om (mede) leiding te geven aan een afdeling Inkomstenbelasting. Na tussenstops in 1981 op Haarlem 1 als chef IB en vanaf medio 1984 tot 1986 als algemeen chef in Zaandam, maakte Bob de overstap naar de Inspectie Omzetbelasting als algemeen chef. Naast zijn functie als leidinggevende heeft hij gedurende 14 jaar als docent IB lesgegeven op alle eenheden van Noord-Holland. Ook maakte hij deel uit van de examencommissie voor de opleiding adjunct-commies. Na nog een tussenstap bij de OB als hoofd Personeel, Organisatie en Financiën en de reorganisatie van de dienst in 1993, werd Bob op de nieuwe eenheid Ondernemingen Amsterdam 2 aangesteld als controller. In die functie heeft hij ook afscheid van de Belastingdienst genomen en is hij de bijeenkomsten in Zaandam en Amsterdam als postactieve blijven bezoeken.

Home ]