CPB Landelijk Bestuur

Home

 


C P B

De Commissie Postactieven Belastingdienst vormt het landelijk bestuur van de groepen, regio’s van de postactieven van de belastingdienst.

Commissieleden 
 

Ab Versteeg (voorzitter) Chris Lelieveld (lid)
Jan Rozema (penningmeester) Henk Mulder (lid)
Zwannet Houwing (secretaris)  Ep Seggers (lid)
Bob van Houten (2e secretaris/redactie)    Jaap van den Ouden (lid)
  Gerrit Mooring (lid)

 

 

 


klik hier voor de website

De CPB heeft een eigen reglement en treedt op als overkoepelend orgaan naar de postactieven en de Belastingdienst. Zij komt een aantal keren per jaar bij elkaar en vergadert jaarlijks met de regiocontactpersonen. 
De functie van de Commissie is het behartigen van belangen van verenigingen of groepen van postactieven. Zij is daarbij het aanspreekpunt voor de verenigingen en groepen van postactieven wat betreft de contacten met het Servicebureau Postactieven
De taken van de commissie zijn o.a. het adviseren van het Servicebureau, het beleggen van vergaderingen met vertegenwoordigers van verenigingen en groepen van postactieven en het onderhouden van contacten met het Ministerie, en het tweejaarlijks organiseren van een landelijke bijeenkomst voor de postactieven.


Home ]