Regio N-H Nieuwsbrief

Home

 


Nieuwsbrieven van Haarlem verschijnen ongeveer vier maal per jaar. Redacteur is Bram Otte en samenstellers zijn Co de Haas en Bram Otte.

Tekst en foto's kun je via onderstaande e-mail-link sturen aan Bram Otte, of bel hem: 020 645 67 54

Stuur een e-mail

De Nieuwsbrief van groep 21 (COMF Haarlem) wordt vanaf nummer 32 verstuurd aan alle post-actieven die ingeschreven staan bij de groepen Alkmaar-Amsterdam-Haarlem-Hoorn en Zaandam.

Om de Nieuwsbrieven (in PDF-formaat) te kunnen lezen moet u Adobe Reader op uw pc hebben geÔnstalleerd. Dit programma is gratis te downloaden via deze link: Get Adobe Reader


 Nieuwsbrief 50

Onzekerheden voor postactieven duren voort !

De perikelen bij de Belastingdienst en de voortdurende bezuinigingen hebben nu ook de regiobesturen van de postactieven bereikt. De subsidie voor het jaar 2017 is nog niet geaccordeerd.

In april zal het landelijk bestuur van de Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB) met de nieuwe Directeur-generaal spreken en zal er waarschijnlijk meer zekerheid komen. Na jaren waarin de indexatie van de subsidie uitbleef, ligt nu de subsidie zelf onder vuur. Nadat duidelijk is geworden hoe de toekomst er op dit punt uit ziet, zullen de regiobesturen binnen onze Stichting Noord-Holland bezien hoe we verder moeten. Daarover later meer.

Nieuwsbrief

Op andere gebieden wordt ook gezocht naar bezuinigingen. De nieuwsbrief zoals die nu voor u ligt is de vijftigste en laatste in deze vorm. De volgende nieuwsbrief zal (hoogstwaarschijnlijk) digitaal verschijnen en via de e-mail bij u komen. Voor diegenen waarvan geen e-mailadres bekend is, zal nog een print in zwart-wit versie verschijnen, welke per post aan de betreffende leden zal worden toegezonden.

Inschrijvingen bij onze reisjes

Voor de reislustigen onder ons zijn ook zekerheden vervallen. Anders dan in voorgaande jaren het geval was, is de komende reis naar Engeland vťr overboekt. Degenen die het eerst kwamen hebben hun aanmelding gehonoreerd gezien. Er is nog gepoogd een tweede reis te organiseren of een uitbreiding van de capaciteit te realiseren, dat is jammer genoeg niet gelukt. We moeten nu dus een flink aantal mensen teleurstellen.

Deze tot nu toe gebruikte werkwijze heeft ons aan het denken gezet.
Een van de conclusies was dat niet iedereen gelijktijdig de uitnodiging ontvangt - of kan lezen Ė over de mogelijkheid om in te schrijven voor een (buitenlandse) reis.
Om bezuinigingsreden worden nu al ook de uitnodigingen voor de reisactiviteiten in principe via email, en voor zover nodig (
zie hierboven) per post, worden toegezonden.
Daarom is besloten dat voor alle aanmeldingen de sluiting van de inzendtermijn zal gelden en niet meer de volgorde van binnenkomst ! Dit betekent dat u bijvoorbeeld door tijdelijke afwezigheid ook later kan inschrijven. Iedereen heeft op die manier dezelfde kans voor deelname bij meer aanmeldingen dan de beschikbare plaatsen omdat Šlle aanmeldingen worden meegenomen. Vervolgens zal door loting de deelname worden vastgesteld.

Dit betekent voor leden die per paar met elkaar op reis willen, dat zij zich op ťťn formulier moeten aanmelden. Als er dan geloot wordt, gaan ze beiden mee, of bij uitloting, geen van beiden.

Ik weet niet of ik moet schrijven dat ik hoop dat er nooit geloot hoeft te worden. Immers: loting is een teken van een succesvolle keuze door onze reisorganisator. Loting is dus eigenlijk een luxe probleem en daar kon ik toch al nooit goed mee omgaan.

Afstemming financiŽn regioís Noord-Holland

In ons Stichtingsbestuur is besloten om een meer gelijke insteek te kiezen voor de wijze van financiŽle verslaglegging en financiŽel beheer. Dit betekent voor sommige regioís, dat even een inhaalslag moet plaatsvinden, zodat er ťťn wijze van begroten en verslaglegging plaats kan vinden. We streven ernaar dit langzaam naar elkaar toe te laten groeien, zodat op het moment dat er nog maar vanuit ťťn vestiging van de Belastingdienst in Noord Holland mensen gepensioneerd worden (over vele jaren wellicht) onze regioís in elkaar zijn opgegaan zonder financiŽle perikelen.

Ik hoop u op deze wijze een beetje inzicht te hebben gegeven in de zaken die ons bezig houden.

Ik wens een ieder een heel mooie zomer en hoop nog op ideeŽn voor onze bestuurders. De ideeŽnbus hoefde helaas nog niet geleegd te worden. U mag nog steeds met ideeŽn bellen: 0235633 4 33)

Andrť Piket
voorzitter Stichting Postactieven Noord-Holland

 

 


De oudere Nieuwsbrieven kunt u hier openen:

Nieuwsbrief 49 stoute boel

Nieuwsbrief 48 Nieuwsbrief 47 Nieuwsbrief 46 Nieuwsbrief 45
Nieuwsbrief 44 Nieuwsbrief 43 Nieuwsbrief 42 Nieuwsbrief 41 Nieuwsbrief 40
Nieuwsbrief 39 Nieuwsbrief 38 Nieuwsbrief 37 Nieuwsbrief 36 Nieuwsbrief 35
Nieuwsbrief 34 Nieuwsbrief 33 Nieuwsbrief 32 Nieuwsbrief 31 Nieuwsbrief 30
Nieuwsbrief 29 Nieuwsbrief 28 Nieuwsbrief 27 Nieuwsbrief 26 Nieuwsbrief 25
Nieuwsbrief 24 Nieuwsbrief 23 Nieuwsbrief 22 Nieuwsbrief 21 Nieuwsbrief 20

 Naar boven

Home ]