Haarlem

Home
H'lem Activiteiten

   


Welkom op de pagina van de Postactieven van de Belastingdienst Haarlem

 http://www.postactieven-belastingdienst-nh.nl/images/Logo%20pa-nh.jpg
Contactpersoon: Co de Haas  
Afbeelding 004

 De groep “Haarlem” telt ± 340 deelnemers

Het bestuur bestaat m.i.v. 18 januari 2011 uit:

Voorzitter

Leo Dijkstra

Secretaris

Co de Haas

Penningmeester

Ineke ter Metz

Bestuurslid

Henk Duym

verslaglegging, notulen en algemene functies

Bestuurslid

Jack Bloem

organisator (reis)activiteiten

Bestuurslid

Gerard Brouwer

organisator (reis)activiteiten

 

John Vasen

contact bij Belastingdienst-FIOD

 

André Piket

voorzitter van de Stichting Postactievengroep Belastingdienst Noord-Holland

 

Bram Otte

redacteur Nieuwsbrief en website

 

Henk Kraak

website

Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar.

De groep Haarlem maakt onderdeel uit van de Stichting Postactievengroep Belastingdienst Noord-Holland. Hiertoe behoren de regio’s Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Zaandam.

Doelstellingen van de groep:

Doelstelling van de groep bestaat uit het maken en bevorderen van onderlinge contacten tussen de postactieven en het bevorderen van contacten van de postactieven met de Belastingdienst.

Onder het begrip ‘postactieven’ wordt verstaan alle ambtenaren van de belastingdienst die met pensioen of andere regelingen de Belastingdienst hebben verlaten, alsmede hun partners, weduwen/weduwnaars.

Als activiteiten houden wij o.a. een nieuwjaarsreceptie en organiseren we dagtochten, een meerdaagse reis naar het buitenland, inloopmiddagen, themadagen, bezoeken aan bijvoorbeeld musea, bedrijven en bezienswaardigheden.

Het bevorderen van publicaties door en voor oud-medewerkers in “De Nieuwsbrief” in samenwerking met de overige groepen in de regio Noord Holland en het beheren van een website ten behoeve van de groepen in deze regio.

Ontstaan van de groep:

Oktober 1989:
Ben Wempe en Ko van Stigt van de Inspectie der Directe Belastingen Haarlem, 2e afdeling, vernemen dat oud-collega's regelmatig individueel contact met elkaar houden. Daarop nemen zij het initiatief tot een bijeenkomst van alle oud-medewerkers van dezelfde inspectie.
De uitnodigingen voor de bijeenkomst op 20 oktober leveren een storm van positieve reacties op, ook van vertrokken medewerkers van ander eenheden. Velen blijken een hernieuwd contact met vroegere collega's zeer op prijs te stellen.

9 Januari 1990:
Bij Ben Wempe thuis wordt een oprichtingsvergadering gehouden. Daar worden vertegenwoordigers van zoveel mogelijk verschillende dienstvakken bij uitgenodigd. Besloten wordt tot het jaarlijks organiseren van een nieuwjaarsreceptie en een aparte bijeenkomst van "oud-Haarlem-2-ers".
Helaas moet Ben Wempe om gezondheidsredenen al snel afhaken. Ko van Stigt e.a. beijveren zich dan om bij de plaatselijke hoofden van eenheden faciliteiten te verwerven.

1994:
Directeur-Generaal der Belastingen Joop van Lunteren laat een brief uitgaan waarin hij  kenbaar maakt open te staan voor gestructureerde contacten met oud-medewerkers. De hoofden van eenheden Particulieren krijgen daarin een coördinerende taak. Dit resultaat is bereikt door een verzoek aan het Ministerie om aan het postactievenbeleid aandacht te schenken en faciliteiten te scheppen waar (beginnende) groepen een beroep op zouden kunnen doen. Want, de medewerking van hoofden van eenheden die in 1990 bewerkstelligd is, blijkt zeer afhankelijk van  plaatselijke situaties en personen.

Na 1994:
Het directe gevolg van de brief van Van Lunteren is een structurering van het postactievenbeleid. Echter niet voor lang. Voortgaande reorganisatie en her­structurering zetten de dienst danig op zijn kop. Bestaande eenheden en gebouwen worden opgeheven. Oud-belastingdienstmedewerker Joop Parson, in het Noorden van het land actief in een organisatie met oud-collega's, voert tezamen met een aantal vertegenwoordigers van bestaande regio's een gesprek met de huidige Directeur-Generaal en wijst op de verslechterende aandacht voor de postactieven in de geherstructureerde dienst.

Als gevolg van die gesprekken wordt een landelijk Servicebureau Postactieven ingesteld.
De plaats van vestiging is Apeldoorn.

Home ] H'lem Activiteiten ]