Amsterdam

Home
A'dam Activiteiten

   


Welkom op de pagina van de postactieven van de Belastingdienst Amsterdam

           BESTUURSLEDEN POSTACTIEVENGROEP REGIO AMSTERDAMC:\Users\Bram\Documents\Postactieven\Nieuwsbrieven\Nieuwsbrief-foto's volgende nummer\Chris Lelieveld.JPG

Dhr. C.J. Lelieveld (Chris)

voorzitter

tevens contactpersoon bij de CPB

 

email: christiaanlelieveld@gmail.com

Dhr. H. Zwolle (Henk)

penningmeester

 

email: zwolle.henk@gmail.com

Dhr. R. Mikkers (Rob)

organisatie dagtochten

 

email: romi@send2me.nl

Dhr. J. Keswiel (Johan)

2e penningmeester

 

email: jkeswiel@gmail.com

Mw. A.J. Zwolle-Vonhoff (Tiny)

contact servicebureau/lief en leed/notulist

 

email: tinyzv@hotmail.com


Ontstaan Postactieven Amsterdam.

Opgericht naar aanleiding van een brief van de Directeur-Generaal der Belastingen,dhr.J.v.Lunteren, dd. 28 december 1994. De naam ‘Postactieven’ is bedacht door het Ministerie. Het Latijnse ‘Postfactum’ betekent: ‘een feit dat heeft plaatsgevonden’. Postactieven Belastingdienst wil dus zeggen: ‘niet meer actief zijnde in de dienst zelf’.

Onze vereniging heeft als doel om de contacten tussen de postactieven onderling te bevorderen. Onder het begrip ‘postactieven’ worden verstaan alle ambtenaren die met pensioen of andere regelingen de Belastingdienst hebben verlaten, alsmede hun partners, weduwen/weduwnaars.

Momenteel staan 460 personen ingeschreven in het bestand van de Postactieven Amsterdam bij het Servicebureau te Apeldoorn.


Activiteiten

Als activiteiten houden wij nieuwjaarsrecepties en organiseren we dagtochten per boot en/of bus; meerdaagse reizen naar het buitenland; themamiddagen; bezoeken aan musea/kerstmarkten/fabrieken.
Bij Lief en Leed gaan bestuursleden op pad om bezoeken af te leggen, houden telefonisch contact of versturen kaarten.
 

Onze activiteiten vinden plaats in of vanaf het Centraal Belasting Gebouw, bijgenaamd "de Knip",te Amsterdam”, op loopafstand van NS-station Sloterdijk.


Jaarlijkse bijeenkomst

Om de twee jaar wordt door de dienst een landelijke bijeenkomst –“De Ontmoeting”- in Nieuwegein georganiseerd, waar de postactieven uit heel Nederland in groten getale samenkomen.


Home ] A'dam Activiteiten ]